Tủ đựng quần áo 4 cánh nhiều ngăn gỗ hương xám TGH02