Tủ đựng quần áo 3 cánh nhiều ngăn gỗ hương xám TGH01