Bộ bàn ghế đối tay vuông gỗ gõ đỏ Pachy cao cấp GDG02